Tjänster

Hos oss får Du hjälp med:

 • Löpande redovisning, vi tar även hand om eftersläpningar
 • Moms- och skattedeklarationer
 • Avstämningar
 • Månads- eller kvartalsbokslut
 • Projektredovisning
 • Kostnadsställeredovisning
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Bolagsdeklarationer
 • Skatterådgivning
 • Kontakter med Skatteverket och andra myndigheter samt med banker och finansinstitut
 • Skatter och avgifter
 • Budgets, prognoser
 • Likvidetsplanering
 • Betalning via Internet
 • Skuldsaneringar
 • Bodelning
 • Äktenskapsförord

Vi har ansvars- och skatteprocessförsäkring, en självklar trygghet för våra kunder.

Läs mer om hur vi jobbar!

Nyttiga länkar

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund www.srfkonsult.se
Bolagsverket www.bolagsverket.se
Skatteverket www.skatteverket.se
Riksrevisionsverket www.riksrevisionen.se
Finansinspektionen www.finansinspektionen.se
Sveriges Riksbank www.riksbank.se
Regeringskansliet www.regeringen.se
Forex, valutor www.forex.se
Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se